Formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” se depune la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi până pe data de 29 februarie inclusiv în anul 2016 pentru anul 2015. Această declaraţie se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, cum ar fi: venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor si convenţiilor civile, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, venituri obţinute din valorificarea bunurilor sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii,  câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri din salarii, dividende, dobânzi, premii si jocuri de noroc, venituri din arendare. Declaraţia se completează şi se depune până pe 29 februarie inclusiv în anul 2016 pentru anul 2015, sau ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, caz in care acesta depune o declaraţie rectificativă. Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală. În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat (societatea – mamă). Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Servicii online/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii. Referitor la modul de declarare a impozitului pe veniturile din jocuri de noroc, plătitorii de venit declară astfel: pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada 1 ianuarie 2015 – 12 februarie 2015, plătitorii de venituri nu au obligaţia depunerii formularului 205; pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada 13 februarie 2015 – 11 iunie 2015 ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţa (online), slot machine, lozuri şi festivaluri de poker, plătitorii de venit au obligaţia depunerii formularului 205; pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada 12 iunie 2015 – 31 decembrie 2015 ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (online), şi festivaluri de poker, plătitorii de venit au obligaţia depunerii formularului 205. Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale se cuprinde în declaraţia aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situaţiilor financiare anuale.finante