Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 11 foşti sau actuali aleși locali (doi primari, doi foşti viceprimari, trei viceprimari și patru consilieri locali). Printre aceştia se află şi Mitică Moroianu, viceprimar al comunei Dichiseni, judeţul  Călărași. Acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 30 mai – 7 iulie 2014 și perioada 4 august 2014 – 26 ianuarie 2015, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „Moroianu I. Mitică” Persoană Fizică Autorizată, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003. Conform prevederilor legale: „Consilierii locali care au funcția de administrator la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia de furnizare de produse cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deþinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”. Persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului. ANI își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

dichiseni