Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a 24 foști sau actuali aleși locali (11 primari,  8 viceprimari, 1 fost viceprimar și 4 consilieri locali). Printe aceştia se regăseşte şi Darie Mihail, viceprimar al comunei Frumușani, județul Călărași. Acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 7 noiembrie 2013 – 30 iunie 2014, întrucât, a deținut simultan funcția de viceprimar şi calitatea de membru în cadrul Consiliului de administrație al Școlii gimnaziale nr. 1 Frumușani, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003. Conform prevederilor art. 87, alin. (1), lit. d), f), g) și k) din Legea nr. 161/2003, „Funcția de primar este incompatibilă cu […];  funcţia de administrator…la societăţile comerciale; funcția de reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăți comerciale de interes național; […]  calitatea de comerciant persoană fizică; […] orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate”. Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective. Persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

frumusani