Din nefericire, crescătorii de suine sunt îngrijoraţi pentru că virusul pestei porcine africane (PPA) a început să se extindă, din nou, în judeţul nostru. Astfel, în prezent sunt active focare de PPA în exploataţii nonprofesionale de suine din localităţile Perişoru şi Ciocăneşti şi în cazuri de mistreţi pozitivi în 11 fonduri de vânătoare. De asemenea, şi în comuna Dorobanţu, întro exploataţie nonprofesională de suine, se suspicionează pesta porcină africană.

 

 

În contextul epidemiologic actual, având în vedere vârful de sezon al răspândirii virusului PPA, pe raza judeţului Călăraşi, fiind active focare de pestă porcină africană în exploataţii nonprofesionale de suine din localităţile Perişoru şi Ciocăneşti şi în cazuri de mistreţi pozitivi în 11 fonduri de vânătoare, se impune conştientizarea tuturor deţinătorilor de animale, în special suine, cât şi a agenţilor economici agricoli pentru: prevenirea răspândirii virusului PPA prin mijloace de transport şi eliminarea sursei virale reprezentată de carcasele mistreţilor morţi. Aceste măsuri se impun consecutiv analizei anchetelor epidemiologice a focarelor de pestă porcină africană din ultima perioadă, zonele de restricţii stabilite în raport cu localizarea focarelor PPA la porcul domestic fiind: zone de protecţie pe rază de 3 kilometri în raport cu  localizarea focarelor (Ciocăneşti şi Perişoru) şi zona de supraveghere pe raza de 10 kilometri, care include şi raza de 3 kilometri, în raport cu localizarea focarelor (Bogata, Rasa, Gălăţui, Alexandru Odobescu, Boşneagu, Dorobanţu, Vărăşti şi Tudor Vladimirescu, Ştefan cel Mare, Constantin Brîncoveanu şi Drajna Nouă).

De asemenea, au fost stabilite zonele afectate la nivelul fondurilor cinegetice, formate în localităţile unităţilor administrativ – teritoriale cuprinse în raza: Fond vânătoare 49 Feteşti Balta Borcea; Fond vânătoare 48 Fermecatu Balta Borcea; Fond vânătoare 47 Pietroiu Balta Borcea; Fond vânătoare 46 Roseţi Balta Roseţi; Fond de vânătoare 8 Perişoru; Fond de vânătoare 18 Bazarghideanu; Fond de vânătoare 31 Ciornuleasa; Fond de vânătoare 42 Chiselet; Fond de vânătoare 39 Greaca; Fond de vânătoare 41 Olteniţa şi Fond de vânătoare 43 Boianu. Faţă de cele menţionate, tuturor societăţilor comerciale agricole  le revine obligaţia de a efectua operaţiuni DDD (n.r. – deratizare, dezinsecție, dezinfecție) asupra tuturor maşinilor agricole, combine, tractoare, vehicule hipo la ieşirea de pe terenurile agricole (cereale, legume)/tarlale, cu deţinerea de echipamente DDD (atomizor, vermorel) şi deţinerea în format scris (registru) a datei efectuării acţiunii şi factura comercială pentru substanţele DDD ulilizate. În cazul în care pe terenurile agricole sunt identificate carcase cu mistreţi, chiar în stare de putrefacţie, se va notifica în timp optim Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi. DSVSA Călăraşi atenţionează crescătorii de suine asupra respectării prevederilor legale privind deţinerea în gospodăriile populaţiei a unui număr limitat de suine, cu respectarea condiţiilor de biosecuritate, astfel: până la cinci capete de suine la îngrăşat doar pentru consumul familial şi până la 20 de capete suine şi peste 20 de capete de suine, proprietarului îi revine obligaţia declarării activităţii şi înregistrarea sanitară veterinară la DSVSA Călăraşi. Obligatoriu suinele deţinute vor fi identificate prin crotaliere şi declarate la medicul veterinar de liberă practică din localitate şi la primărie pentru înregistrarea la Registrul Agricol.

Pentru orice suspiciune de boală trebuie anunţat imediat medicul veterinar de liberă practică concesionar sau Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi.