Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) acordă vouchere de până la 5.000 de euro pentru persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă prin proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” – cod MySMIS 130164.
Pot beneficia de tehnologie asistivă: persoanele care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap; persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent; persoanele în vârsta de muncă (18 – 65 de ani).
Rezultatele proiectului înregistrate în perioada 1 august – 30 noiembrie 2020: 141 de persoane incluse în grupul țintă care au beneficiat de sprijin (servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională); 107 dosare depuse de persoanele cu dizabilităţi la DGASPC-uri în vederea obținerii voucherului au fost verificate; 75 de vouchere au fost emise și transmise DGASPC-urilor spre a fi distribuite beneficiarilor; 32 de cereri de acordare a voucherului au fost respinse; 38 de audiențe telefonice acordate persoanelor cu dizabilități cu privire la modalitatea prin care pot să beneficieze de voucher, care sunt documentele necesare, care sunt
instituțiile cărora se pot adresa; şase persoane cu dizabilități au fost angajate în muncă (pentru acestea se finanțează subvenții conform art. 80 și art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă).
Totodată, a fost actualizată lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces pe site-ul www.andpdca.gov.ro, incluzând, în prezent, un număr de 15 furnizori.
Au fost realizate și transmise lunar buletine informative destinate comunicării de informații referitoare la progresul realizat în derularea proiectului.
Proiectul se va încheia în data de 23 mai 2022.
Persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non – NEET sunt sfătuire să se adreseze agențiilor județene de ocupare a forței de muncă pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.