Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA, www.andpdca.gov.ro), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM, www.anofm.ro), derulează proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164.
Obiectivul proiectului este asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii. În cadrul proiectului, se pot acorda subvenții în valoare de aproximativ 5.000 de euro, în baza unui voucher pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea achiziţionării de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Se dorește ca 7.000 de persoane cu dizabilități sa fie informate și consiliate în vederea angajării, 700 de persoane cu dizabilități, care beneficiază de voucher, sa fie încadrate pe piața muncii şi 200 spații de muncă adaptate. De asemenea, angajatorii vor primi subvenții pentru 200 de persoane cu dizabilități nou angajate.