Persoanele cu dizabilități, aflate în căutarea unui loc de muncă, pot folosi voucherele pentru tehnologia asistivă și pentru achiziția de accesorii.
În plus, recent a fost aprobat și ordinul care permite achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale.
Voucherele au o valoare de aproximativ 5.000 de euro și sunt disponibile grație unui proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164).

Prevederile Ordinului nr. 103/2021

În situația deficiențelor bilaterale, voucherul poate fi utilizat pentru achiziționarea a două produse asistive prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.
Produsele asistive auditive și de mers pot fi însoțite, după caz, de accesoriile acestora, așa cum sunt prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu condiția ca acestea să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă sunt: persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap; persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent; persoane în vârsta de muncă (18 – 65 de ani).
Pentru a beneficia de aceste vouchere, persoana cu dizabilități se prezintă la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) cu următoarele documente: carte de identitate; adeverință medicală; ultimul document de studii.
AJOFM înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și acordă servicii de informare, consiliere și mediere.
Persoana cu dizabilităţi semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă și participă la minimum două activități asigurate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (informare, consiliere, mediere).
Apoi, persoana cu dizabilități se prezintă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) unde depune următoarele documente: cerere pentru acordarea voucherului;
certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii); recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie); angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.
DGASPC transmite ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse, iar Autoritatea transmite Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului voucherele nominale tipărite.
Persoana cu dizabilități ridică voucherul de la DGASPC;
prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă;
primește produsul din Lista cu produse.

Informații de background

Până acum, 623 de persoane au fost incluse în grupul țintă și au beneficiat de sprijin (servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională). De asemenea, au fost eliberate 179 de vouchere. 118 persoane au fost angajate în muncă, pentru 78 dintre acestea se finanțează subvenții conform art. 80 și art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Până acum, 16 furnizori au fost incluși în lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces. Lista este disponibilă pe site-ul Autorităţii Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.
Data de finalizare a proiectului este 23 mai 2022.
Valoarea totală a proiectului este 111.978.816,40 de lei, din care 94.549.862,89 de lei cofinanțare UE.
ANDPDCA invită persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non-NEET să se adreseze agențiilor județene de ocupare a forței de muncă pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.