A fost publicat tabelul nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa online a concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, seria a 16-a. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Călăraşi, zece cadre didactice care s-au înscris în concurs au fost admise. Punctajul minim de promovare în concurs este 70 de puncte din maximum 100 de puncte.

Statutul de expert în managementul educaţional este o condiţie obligatorie pentru cadrele didactice care vor să devină inspectori şcolari sau îşi doresc să ocupe o funcţie de conducere. Calitatea de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației şi Cercetării.